Om dette site

På dette site har jeg offentligjort tekster om nogle filosofiske, pædagogiske og samfundsvidenskabelige emner, der interesserer mig.

Nogle af artiklerne er redigerede udgaver af tidligere offentliggjorte tidsskriftartikler eller omarbejdede kapitler fra bl.a. bøgerne Arbejde og Identitet (1984), Socialpædagogik og Arbejdsprocesser (1985). og Arbejde, Rytme og Tid (1988).

Kommentarer modtages gerne via email-adressen: mh@husen.dk.

 

Curriculum vitae:

Michael Husen

Født 1945.

Cand.mag. i filosofi og græsk, med speciale i pædagogisk filosofi 1977.

1977-1982: Undervisning i pædagogik, bl.a. som ekstern lektor i pædagogik ved Danmarks Lærerhøjskoles afdeling i Haderslev.

1982-1984: forskningsmedarbejder ved Forskningshøjskolen, Haderslev

1984-1998: Undervisning og censorvirksomhed i pædagogik ved Danmarks Lærerhøjskole og pædagogseminarierne.

1998-2007: Museumsinspektør ved Odense Bys Museer med IT som arbejdsområde.

Publikationer:

Michael Husen: Arbejdsbegrebet i den pædagogiske filosofi – Georg Kerschensteiners dannelsesteori, Odense Universitetsforlag 1978.

Oversættelse af og indledning til Georg Kerschensteiner: Arbejdsskolen, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1980.

Michael Husen: Arbejde og Identitet, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1984.

Michael Husen: Socialpædagogik og Arbejdsprocesser, Socialpædagogernes Faglige Organisation 1985.

Michael Husen: Arbejde, Rytme og Tid, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1988.

Michael Husen: “Det fælles tredje”, i Benedicta Pécseli, red.: Kultur & pædagogik, Hans Reitzels Forlag, Kbh. 1996., s. 218-232.