Startside – old

Arbejdsbegrebet

Arbejde – den menneskelige arbejdsproces – er en bevidst besluttet aktivitet rettet mod et fremtidigt resultat. Arbejdsprocessen består i forenklet form af 4 faser: Beslutning, Planlægning, Udførelse og Værdsættelse. Læs her …

Økonomi

Nogle økonomisk-filosofiske grundproblemer og -begreber:  ‘værdi’, ‘behov’, ‘forsørgelse’ m.m. Læs her …

Pædagogik

Anvendelse af arbejdsprocesser i pædagogisk øjemed. F.eks. i arbejdsskolebevægelsen eller i teorien om det fælles tredje. Læs her …

Identitet

Ethvert normalt voksent menneske skifter mellem at være i to tilstande: Hengivelse og Refleksion (Selvbevidsthed). Det er i de selvbevidste faser identitetsproblemet kan opstå i form af spørgsmålet: Kan jeg stå ved mig selv? Har jeg en sammenhængende (hel) identitet? Læs her …