Category Archives: Økonomi

Økonomiens manglende troværdighed

Michael Husen, 2011

Økonomiske overvejelser bestemmer i stigende grad over vores tilværelse. Vi skal opfatte os som forbrugere snarere end som borgere, den politiske debat domineres af økonomiske argumenter, og på universiteter og sygehuse, i kulturinstitutionerne og i statsforvaltningen besættes ledende stillinger med økonomer i stedet for med specifikt fagkyndige folk. Økonomi er blevet vor tids trosbekendelse og har erstattet religion som retningsgiver for livsførelse og samfundsudvikling. Continue reading